എന്താണ് എഞ്ചിൻ RPM ? What is engine RPM?

تم نشره في 2020/04/28
In this video, we explained what is engine RPM
If you like this video please share to your friends
പുതിയതായിട്ടുള്ള 5 വിഡിയോകൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു
1.സെവൻ സീറ്റർ വണ്ടികൾ വിലക്കുറവിൽ
ardown.info/down/eNWqp5TM1G7Rsck/fydyw.html
2.ക്വാളിറ്റിയുള്ള യൂസ്ഡ് കാറുകൾ വിശ്വസിച്ചു വാങ്ങാം
ardown.info/down/q8B0rYG41p7Gqqs/fydyw.html
3.മിതമായ വിലയിൽ യൂസ്ഡ് കാറുകൾ തളിപ്പറമ്പിൽ
ardown.info/down/fceqq6eYtquq3ck/fydyw.html
4.ക്വാളിറ്റിയുള്ള യൂസ്ഡ് കാറുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ
ardown.info/down/dp6is5_Pv6TVks0/fydyw.html
5.കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലക്ഷ്വറി കാറുകൾ
ardown.info/down/nLqhn4KbnWzSqck/fydyw.html
Thanks
Sans Group
Keep in touch with us
Facebook Group(TeamTech): bit.ly/2OEuZkV
Facebook Page(TeamTech) : bit.ly/2WASOP4
Instagram : bit.ly/32uw477
Website : bit.ly/2CQ3ulG
Android app : bit.ly/2CRv3ve
Telegram Group : bit.ly/2ZEtB8a
Whatsapp Group : bit.ly/2WxCZbM

تعليقات

 • പുതിയതായിട്ടുള്ള 5 വിഡിയോകൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു 1.സെവൻ സീറ്റർ വണ്ടികൾ വിലക്കുറവിൽ ardown.info/down/eNWqp5TM1G7Rsck/fydyw.html 2.ക്വാളിറ്റിയുള്ള യൂസ്ഡ് കാറുകൾ വിശ്വസിച്ചു വാങ്ങാം ardown.info/down/q8B0rYG41p7Gqqs/fydyw.html 3.മിതമായ വിലയിൽ യൂസ്ഡ് കാറുകൾ തളിപ്പറമ്പിൽ ardown.info/down/fceqq6eYtquq3ck/fydyw.html 4.ക്വാളിറ്റിയുള്ള യൂസ്ഡ് കാറുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ardown.info/down/dp6is5_Pv6TVks0/fydyw.html 5.കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലക്ഷ്വറി കാറുകൾ ardown.info/down/nLqhn4KbnWzSqck/fydyw.html Thanks Sans Group Keep in touch with us Facebook Group(TeamTech): bit.ly/2OEuZkV Facebook Page(TeamTech) : bit.ly/2WASOP4 Instagram : bit.ly/32uw477 Website : bit.ly/2CQ3ulG Android app : bit.ly/2CRv3ve Telegram Group : bit.ly/2ZEtB8a Whatsapp Group : bit.ly/2WxCZbM

 • Tanks ബ്രോ 💗💗💗

 • പഴയ അവതാരകൻ രാജിവച്ചു പോയോ ?? പലതണ ചോദിച്ചിട്ടും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല ... ഈ ചാനൽ .. ഞാൻ unsubscribe ചെയ്യുന്നു 🙏🙏🙏

 • Allatha vimanam parakkumbol fan randum karangunnu ennalla

 • Piston krangine karakkunnu ennu parayanam

 • Well Explained Video..Do more Videos like this ..Nice Video..😀

 • Apol torque kuravulla vandi ano nallathu

 • Nice video 👌❤️

 • ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോളാണ് സംഭവം പിടികിട്ടിയത്✌️.നമ്മൾ ഈ യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിക്കാതെ (ബി.കോം,എം.കോം ഉം)എടുത്തത് വല്ലാത്ത ഒരു ഇത് ആയി പോയി.😁.വീഡിയോ പൊളിച്ചു.👍👍👍

 • Super

 • ഗുഡ് മെസ്സേജ്

 • ആണോ ശോ

 • വെൽ explained..